söndag 4 maj 2014

Fanzine - Kissan Päivät #3, Mars 2014

Skickat till mig från nordligaste Norrland är nummer tre av fanzinet Kissan Päivät. Man kan undra varför. Den paranoida Paco misstänker att redaktören skickat ett ex till Brest bara för att få vatten på sin anti-blogg/skinhead/punk-som-underhållning-etc-etc-kvarn, eftersom jag snabbt märker att vi använder oss av begreppet punk på helt olika sätt, jag och den gode Kissan. Han (hen skulle hen nog vilja att jag skrev) ser punken som ett redskap för kampen, pratar genus, veganism och så vidare, och jag tycker det är jättebra, whatever floats hens boat, men jag har svårt att ens kunna bedöma det här fanzinet. Framför allt eftersom punken inte är så framträdande alls - det handlar om ett par fanzinerecensioner och gigrapporter - utan eftersom att det som i huvudsak avhandlas i norrländskt tungsinta textsjok klipp-klistrade lite hipp som happ, är norrländsk separatism och konspirationsteoretiska utäggningar om Storsvensken och dess förbrytelser mot alla andra. Som ytterligare en sak att förhålla sig till vid sidan av könsmaktsordningen/den maskulina hegemonin, den strukturella rasismen och yada yada... För folk med intresse för fanzinet i högre grad än punkmusik och subkultur, och kanske för likasinnade.

Inga kommentarer: